You are here:   Bouwhutten
  |  Login

Wat is een Bouwhut ?

Minimize
De term 'bouwhut' werd oorspronkelijk gebruikt voor een loods waar de bouwlieden bijeen kwamen en hun materiaal bewaarden.

Tegenwoordig is zo'n bouwhut in deze oorspronkelijke betekenis nog slechts sporadisch te vinden, hoewel...

 
Rothenburg ob der Tauber (Dld.)

De Afdeling van de Meestergraad met haar Bouwhutten is een van oorsprong Nederlandse werkwijze om de werking van de Vrijmetselarij te verdiepen. Zij werd opgericht op 25 april 1819 door de Grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren, Prins Frederik der Nederlanden.

Het lidmaatschap van de Afdeling staat open voor iedere Vrijmetselaar behorend bij de bovengenoemde Orde of een Orde die door haar wordt erkend, indien hij tenminste één jaar de Meestergraad heeft, door uitnodiging van een bestaande Bouwhut of door het vormen van een nieuwe Bouwhut met een groep van tenminste 7 nieuwe leden.

Een Bouwhut komt als regel maandelijks bijeen en telt tussen de 7 en ca. 20 leden. In Nederland zijn in mei 2016 bijna 60 Bouwhutten actief met in totaal ruim 800 leden.

Zie voor achtergronden van het historische begrip 'bouwhut' ook http://de.wikipedia.org/wiki/Bauh%C3%BCtte