You are here:   Nieuws
  |  Login

Nieuws

Minimize
Inloggen
 

Aan het inlogsysteem wordt door de webmaster en verdere betrokkenen nog gewerkt.Binnenkort kan - net als op de site van de Orde - worden ingelogd met het Orde-nummer. Zolang dat nog niet operationeel is, staat er uitsluitend openbare informatie op de site.


 
Aanmelden nieuwe Vrienden

Tussen het aanmelden en de feitelijke opneming van een nieuwe Vriend dient altijd ten minste een volle kalendermaand te liggen.
 
Ter illustratie : Voor een opneming in maart dient de aanvraag vóór 1 februari binnen te zijn bij de ledenadministratie.

Per e-mail

De nadrukkelijke voorkeur gaat uit naar het digitaal aanmelden
. Formulieren zijn in het bezit van de secretarissen en kunnen ook worden aangevraagd bij en ingevuld teruggestuurd naar de ledenadministrateur van de Kamer.


Per post

Het versturen van formulieren per post wordt dringend afgeraden.

Met Vriendengroet,
Uw secretaris
 
Nieuwe Bouwhutten
 
In het N.·.H.·.V.·. is aangekondigd dat de notitie over nieuwe Bouwhutten hier zou verschijnen. Omdat deze pagina's openbaar zijn, kan dat nog niet. Leden van Bouwhutten, die de notitie willen ontvangen, kunnen een e-mail sturen naar de webmaster onder opgave van naam, adres, bouwhutnaam en -nummer.
 
Jaarvergadering
 
De jubileum-jaarvergadering is op zaterdag 23 maart 2019 in de Kumpulan, landgoed Bronbeek te Velp.